Ochrana súkromia

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Firma PASUV s.r.o. zo sídlom Vranovská 49 | 080 06 Prešov Nižná Šebastová, IČO 47 566 639, Zapísaná v Prešove, odd. Sro, vl.č. 29539/P, (ďalej len “Správca”)

Správca spracováva vaše nasledovné osobné údaje v zmysle zákona 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov:
– meno a priezvisko
– e-mailová adresa
– text správy
– životopis

Tieto osobné údaje je potrebné spracovať pre vytvorenie ponuky práce alebo za účelom odpovede na vašu otázku. Tieto údaje budú spracovávané po dobu 3 rokov od vášho dopytu.

V prípade prihlásenia sa na odber noviniek “Newslettra”, spracúvame vaše osobné údaje za účelom odoslania tohto newslettra. Tento súhlas nám udeľujete na dobu 3 rokov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v pätičke každého emailu, alebo odpovedaním na email s textom “odhlásiť”.

Informujeme, že podla zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
– požadovať, aké informácie o vás spracovávame,
– vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,
– požadovať vymazanie týchto osobných údajov (pokiaľ to nieje v rozpore s platnými právnymi predpismi a s oprávneným záujmom spoločnosti),
– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich zo spracovávaním osobných údajov sa obráťte na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Všetky vaše osobné údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto údaje sa ukladajú do databázy: WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, IČ DPH: SK2021869234, DIČ 2021869234, Register: Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 63270/B