Služby

ŠPECIALISTI NA STAVEBNÍCTVO
A INŠTALÁCIE

01
Kompletná
výstavba

V rámci portfólia služieb spoločnosti PASUV patrí komplexná výstavba ku primárnym a najdôležitejším činnostiam.

Realizujeme rôzne stavby na kľúč a iné stavebné práce rozličného charakteru, pričom riadime výstavbu spolu s dodávkou materiálov a montážou. Výstavbu realizujeme v súlade s vopred dohodnutými podmienkami, odborne, kvalitne a poctivo. Vďaka odborným a skúseným tímom pracovníkov, ktorými disponujeme, dokážeme splniť požiadavky zadané investorom načas a plnohodnotne.

02
Komplexné
stavebné práce

Poctivosť uplatňujeme vo všetkých oblastiach.

Komplexné stavebné práce zahŕňajú nie len stavebnú stránku, ale aj pridružené činnosti z rôznych oblastí. Keďže disponujeme širokou škálou tímov rôznych profesií dokážeme splniť akékoľvek kladené požiadavky. Dôraz kladieme na kvalitne vykonanú prácu vo svojej komplexnosti.

03
Personálne
zabezpečenie

U nás nájdu uplatnenie vysokokvalitne odborne podkutí zamestnanci rôznych stavebných pozícií, elektroinštalačných prác a iných pridružených činností.

V rámci organizovania akejkoľvek zadanej úlohy máme k dispozícii vlastný prípravno-technický a realizačný tím. Títo odborníci následne úzko spolupracujú s našimi partnerskými firmami a stavebno-montážnymi skupinami. Dokážeme pokryť a personálne zabezpečiť širokú škálu profesií v stavebnom priemysle. Či už ide o stavebný dozor, stavbyvedúcich, prípravárov, rozpočtárov, majstrov a partie konkrétnych pracovných pozícií rôzneho druhu.

Alternatívny text
CERTIFIKÁTY


Obchodné vzťahy budujeme na hlavných pilieroch našej filozofie pre maximálnu spokojnosť naších klientov a dobrého mena spoločnosti.

KONTAKTOVAŤ

Práve realizujeme

Berlin – Am Tacheles
Potsdam – Am Kanal (BD,AB)
LEIPZIG – Hotel H2 / Hyperion
Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás prostrednictvom formuláru
Zadajte vaše celé meno alebo spoločnosť.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

   

Pracujeme na rôznych projektoch pre súkromný a štátny sektor.

Poctivým prístupom, vysokou pracovnou morálkou, dôslednosťou a dôveryhodnosťou sme sa vypracovali na popredné priečky v oblasti poskytovania služieb v stavebíctve a priemysle.

Certifikáty: