Práca v zahraničí

Vycestovať za prácou do zahraničia je lákadlom pre mnohých ľudí. Či už je za tým vidina nadobudnutia nových skúseností, alebo finančná stránka, ktorá zvykne byť samozrejme najčastejšou motiváciou. Ak sa však pre takýto druh zárobku rozhodnete, je dobré myslieť aj na potenciálne nástrahy a vopred sa tak vyhnúť rôznym problémom, ktoré môžu nastať.

Keďže máme v tejto oblasti množstvo skúseností, rozhodli sme sa zhrnúť tie najvýznamnejšie aspekty, na ktoré je dobré pri vycestovaní prihliadať.

(Témy sú pritom primárne užitočné pre SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníci) pracujúcich v stavebnom priemysle.)

Zavádzajúce a nepravdivé informácie

V prvom rade je dôležité si vždy všetky dôležité informácie o spoločnosti a pracovnej pozícii dôkladne zapísať. Týka sa napr. hodinovej mzdy, miesta vyslania za prácou a pod.

Dôveryhodná spoločnosť by mala prezentovať projekty v zahraničí rovnako, a to či ich kontaktujete prvýkrát alebo po tretíkrát. Takisto odporúčame vždy navštevovať firmy osobne, ak je to pre vás možné. Už prvotný pocit zo stretnutia vám môže napovedať, či je daná spoločnosť seriózna.

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

  • Má spoločnosť svoje stále zázemie?
  • Vyhovára sa, keď sa opýtam na osobné stretnutie?
  • Používa vyhýbavé odpovede?
  • Ako dlho spoločnosť funguje?
  • Pôsobí na mňa daná spoločnosť seriózne, alebo má len peknú stránku na webe a žiadne skúsenosti?

Meškanie úhrad

Jedným z častých javov, s ktorými sa pracovníci stretávajú, je problém s vyplácaním faktúr a plnenie dohodnutých podmienok. Neustále odďaľovanie platieb, zle spracované faktúry a s tým spojené výhovorky, odvolávajúc sa často aj na nemeckého dodávateľa.

Veľa ľudí sa takto bohužiaľ popáli. Samozrejme, sú veci, ktoré sa dajú vysvetliť, prípadne vás firma vopred informuje, že je potrebné k faktúre niečo doložiť alebo ju opraviť – každý sa predsa môže pomýliť. Takýto problém je však možné vyriešiť viac-menej na počkanie, nie týždňovým či niekoľkomesačným naťahovaním svojich pracovníkov. Často sa pritom v takýchto prípadoch pri oznámení ukončenia spolupráce stretávate s vyhrážkami, že vám nezaplatia vôbec a vy neviete čo robiť.

Takto vás dokážu naťahovať pomerne dlho. Vy budete pracovať, dostávať nejaké zálohy a dlh bude stále rásť. Neskočte pochybným firmám na tieto praktiky. V dnešnej dobe je veľmi jednoduché dať si inzerát na web, kde jediným (a nedostatočným) spôsobom overenia inzerenta je telefónne číslo.

Druhým častým problémom, s ktorým sa stretávate, je, že faktúra je splatná k určitému dátumu, do ktorého vám pošlú iba istú čiastku (všimné), pričom vy ďalej pracujete za vidinou vyplatenia peňazí. A takto sa to v mnohých prípadoch ťahá aj niekoľko týždňov.

Dávajte si veľký pozor na neplnenie dohodnutých podmienok zo strany spoločnosti. Firma so zázemím vám na začiatku môže uhrádzať faktúry častejšie, keď to máte odpracované a zdokladované, aby vám ukázala svoju serióznosť.

Neoverenie si spoločnosti s krátkodobým pôsobením

V poslednej dobe sa ako keby roztrhlo vrece s novovzniknutými spoločnosťami, ktoré ponúkajú prácu v zahraničí. Vo svojich inzerátoch opisujú svoje dlhoročné a bohaté skúsenosti a o sebe sa vyjadrujú výlučne v superlatívoch.

Štatistiky však ukazujú, že väčšina novozaložených firiem skrachuje do piatich rokov. V dnešnej dobe je pritom naozaj jednoduché “preklepnúť” si akúkoľvek z nich – stačí si otvoriť Google a naťukať jej názov. Každá spoľahlivá spoločnosť by mala mať aj serióznu webovú stránku obsahujúcu všetky potrebné informácie. Rovnako nie je na škodu overiť si firmu aj na verejných portáloch finančnej správy, poisťovní alebo na FinState.

Ak takýmto overením zistíte, že daná spoločnosť funguje len pár mesiacov, nanajvýš možno rok, je na mieste položiť si otázku:

Ako mi takáto firma môže poskytnúť relevantné informácie o práci v zahraničí, a ako dokáže garantovať, že dostanem svoje peniaze?

Každú spoločnosť si preto radšej dôkladne vopred overte a nenechajte sa zlákať na pekné, no prázdne reči.

Zahraničné úrady – Freistellung

Je mnoho firiem, ktoré nemá ani tušenia, ako to na zahraničných trhoch funguje a ako prebieha komunikácia s úradmi. Veľa pracovníkov sa takisto stretáva s tým, že nie je potrebné nič vybavovať. Je tam však jedno veľké ALE.

Seriózne firmy vedia, ako v mieste práce funguje legislatíva a daňový systém, a vopred vám pripravia všetky potrebné dokumenty na prácu v danej krajine. Takéto spoločnosti by vo všeobecnosti mali dbať na to, aby svojich pracovníkov nevystavovali riziku pokutovania a vysvetlili im, čo všetko potrebujú a na čo konkrétne dokumenty slúžia. Napriek tomu vám ale veľa firiem povie, že vám nič netreba a niektoré od vás nechcú ani faktúry.

Konkrétne v Nemecku majú zrážkovú stavebnú daň a Freistellung je dokument, ktorý vás od tejto dane oslobodí. Dajte si na to veľký pozor, pretože nemecký daňový úrad vás môže dodatočne zdaniť aj niekoľko rokov spätne. Povinnosťou každého objednávateľa by malo byť (ak nemáte Freistellung) odviesť na nemecký daňový úrad 15% z každej vašej vystavenej faktúry. Pokiaľ tak neurobí on, ostáva to na vás (resp. na konečnom pracovníkovi, ktorý vystavuje faktúru). Ak tak neurobíte, daňový úrad od vás môže spätne vymáhať daň. V prípade neuhradenia tejto spätne vystavenej dane hrozí súd a následne až exekúcia. V našej firme sa o Freistellung staráme my a takisto uhrádzame aj potrebných 15%. Za svojich pracovníkov všetko vybavíme a nesťahujeme si za to žiadne dodatočné poplatky.

Ako spoločnosť zabezpečujúca prácu v zahraničí dobre rozumieme tejto problematike. Rovnako sme si vedomí aj obáv, ktoré mnohí ľudia majú v súvislosti s prácou v zahraničí. Sami sme sa stretli s mnohými šikovnými pracovníkmi, ktorí v minulosti nemali dobrú skúsenosť s pracovnou agentúrou. Preto sa s vami snažíme komunikovať otvorene a priamo, aby ste vedeli, že na nás sa môžete spoľahnúť a sme vaším spoľahlivým pracovným partnerom.

S úctou PASUV s.r.o.

Zdieľať:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email

Viac na preskúmanie

Tento web používa súbory cookies. Viac info.