Podmienky vstupu do Nemecka

Od 1. augusta 2021 Nemecko rozlišuje dva druhy rizikových oblastí:

  • vysokorizikové krajiny/oblasti s vysokou incidenciou
  • krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha

Všetci cestujúci nad 12 rokov prichádzajúci do Nemecka leteckou, železničnou, cestnou alebo vodnou dopravou sa od uvedeného dátumu musia už pri vstupe do Nemecka preukázať

  • potvrdením o zaočkovaní starším ako 14 dní od poslednej dávky podľa špecifikácie Inštitútu Pavla Ehrlicha, ktorými sú AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna a Janssen.
  • alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste na COVID-19,
  • alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hod. od jeho vykonania alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod. od jeho vykonania.

Potvrdenia musia byť predložené v papierovej forme v origináli (nie fotokópie) alebo v digitálnej forme v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom alebo talianskom jazyku.

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, potvrdenia o zaočkovaní alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

Zachovaná ostáva povinnosť predložiť vyplnený formulár, negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19 podľa vyššie uvedených kritérií.

Keďže Slovenská republika nie je zaradená medzi rizikové krajiny z hľadiska výskytu COVID-19, pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenska nie je v súčasnosti povinná registrácia (formulár pred cestou) ani karanténa po príchode do Nemecka.

Dynamický vývoj výskytu ochorenia na COVID-19 však môže aj krátkodobo zmeniť zaradenie Slovenskej republiky do jednej z vyššie uvádzaných rizikových kategórií, preto odporúčame občanom sledovať informácie publikované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Výnimky

Informácie o výnimkách z predloženia testu na COVID-19 a z povinnej karantény poskytujú nemecké úrady zdravia – Gesudheitsamt a sú publikované na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra a na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.