Informácie

Pripravili sme pre vás prehľadný kalendár so štátnymi sviatkami v Nemecku. V Nemecku je celkovo 9 štátnych sviatkov. Okrem toho majú niektoré spolkové krajiny aj regionálne sviatky na území regiónu.

Kalendár štátnych sviatkov a pamätných dní v Nemecku

Formulár PD A1

Ak chcete vy, ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), vykonávať pracovnú činnosť v  …

Oslobodenie od zrážkovej dane

Nemecký zákon o dani z príjmu ustanovuje pri vykonávaní stavebnej činnosti na území …

Poistenie zodpovednosti za škodu

Škoda spôsobená výkonom Vášho povolania na stavbe môže viesť k vysokým nákladom …